top of page
Dizajn bez naslova (5).png

eTwinning - zajednica škola u Europi

25.png

ETwinning nudi platformu za odgojno – obrazovne djelatnike (učitelje, ravnatelje, knjižničare, itd), koji rade u školama i dječjim vrtićima europskih država sudionica eTwinninga. Putem ove platforme članovi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te postati dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi.

eTwinning škola

Dizajn bez naslova (6).png

ETwinningove škole izvrsni su primjeri toga kako cijele škole mogu imati koristi od eTwinninga. Te škole aktivno promiču vrijednosti i pedagošku praksu eTwinninga, referentna su točka za svoju lokalnu zajednicu i predstavljaju model za druge škole.

eTwinningove škole prepoznate su na razini Europe kao dobri primjeri eTwinninga i tvore mrežu vodećih škola po pitanju nadahnuća budućeg smjera djelovanja. Vrlo su vidljive na razini Europe.  Prepoznate su kao vodeće škole u području: digitalne prakse, prakse eSigurnosti, inovativnih i kreativnih pristupa pedagogiji, promicanju trajnog stručnog usavršavanja osoblja, promicanja praksi suradničkog učenja osoblja i učenika.

Dizajn bez naslova (8).png

Cankarica od školske godine 2018./2019. ponosno nosi status eTwinning škole.

Cankarica - eTwinning škola

eTwinning projekti u Cankarici

Do školske godine 2022./2023. provedeno je više od 100 eTwinning projekata.

eTwinning projekti u Cankarici

Broj nacionalnih i europskih oznaka kvalitete je više od 50.

5585248_986.png
bottom of page